En virksomhet på et solid verdigrunnlag

BKM Tønsberg kan se tilbake på nok et aktivt år i 2018. Vår menighet besto ved utgangen av året av 797 medlemmer, der en stor andel er barn og ungdom under 18 år. For denne målgruppen, ønsker vi å skape et aktivt, sunt og givende menighetsmiljø, som også tilbyr fritidsaktiviter på et kristent verdigrunnlag. På dette grunnlaget er styrets oppgave å forvalte foreningens midler på vegne av medlemmene. Frivillighet er bærebjelken i all vår virksomhet, og stor innsats fra våre medlemmer er også årsaken til at vi har nådd våre økonomiske og praktiske mål i året som har gått.

BKM Tønsberg etablerte i 2009 en 10-års spareplan for å møte våre framtidige økonomiske behov. Planen er i tidligere årsrapporter omtalt som Golden Heart. Medlemmene, både unge og eldre, Tønsbergensere og innflyttere, har vist stort engasjement i denne innsamlingsaksjonen. Dette engasjementet har ført til at vi fullførte målet allerede i 2018, to år før planen, samtidig som vi har overholdt andre økonomiske forpliktelser vi har hatt denne perioden.

Dette vil vi takke medlemmene for, og for at de har bidratt til å legge det økonomiske fundamentet vi står på nå som trygger framtiden.

I november 2018 markerte vi at det er ti år siden vi tok i bruk vårt nye aktivitetssenter på Jarlsberg. Senteret har blitt godt brukt og forvaltet i disse ti årene. Det er virksomhet i senteret omtrent hver eneste kveld året rundt, og det fremstår samtidig svært godt vedlikeholdt.

Fra 10-årsjubileum

I de ti årene som har gått har BKM Tønsberg vokst med over 60%, som taler klart om at vi er en lokalmenighet i sterk vekst. Styret vil derfor fortsette å ha fokus på å sikre gode rammevilkår for menighetens barn, unge og eldre i årene som kommer.