Styret velges under årsmøtet og består av én styreleder og fire styremedlemmer. I 2017 besto styret av styreleder Nils Vedvik og styremedlemmer Janne Joranger, Thorbjørn Vedvik, Anette Vedvik og Kristian Bekkevold.

Fra venstre: Janne Joranger Vedvik, Thorbjørn Vedvik, Kristian Bekkevold, Anette Vedvik, Nils Vedvik.

Per 31. desember 2017 bestod BKM Tønsberg av 747 medlemmer totalt.

  • 209 barn mellom 0 og 12 år.
  • 202 ungdom mellom 13 og 25 år.
  • 280 voksne mellom 26 og 59 år.
  • 56 eldre over 60 år.