Årsrapport 2017
– fra styret

Stadig vekst

BKMT er i stadig vekst og trenger derfor å utvikle aktivitetstilbudet. Styret arbeider for at BKMG skal ha en sunn, god og bærekraftig økonomi som kan møte menighetens behov på både kort og lang sikt.

2017 føyer seg inn i rekken av aktive år i frivillighetens tegn, og det er medlemmenes bidrag og giverglede som er basis for BKMT sin gode økonomi. Dette har lagt grunnlag for forutsigbar drift for medlemmene.

BCC sin virksomhet betyr svært mye for BKMT sin virksomhet og vi ønsker å støtte dette betydningsfulle arbeide. I 2017 ga vi derfor et stort gavebidrag til BCC, som blant annet skal brukes til å finansiere BCC sin misjonsvirksomhet.

I tillegg har vi i 2017 fortsatt å avsette midler for å møte menighetens fremtidige behov. Med veksten vi opplever kan vi allerede nå se at det i fremtiden vil bli behov for større fasiliteter med bedre kapasitet og muligheter.

Vi legger vekt på transparente regnskaper og dette sikres gjennom god informasjon på våre årsmøter.

Styret vil takke medlemmenes engasjement, bidrag og giverglede inn i fellesskapet.

Hilsen Styret for BKM Tønsberg