Styret og medlemmene i BKM Tønsberg

Styret velges under årsmøtet og består av én styreleder og fire styremedlemmer. I 2016 besto styret av styreleder Nils Vedvik og styremedlemmer Janne Joranger, Thorbjørn Vedvik, Anette Vedvik og Kristian Bekkevold.

Fra venstre: Janne Joranger Vedvik, Thorbjørn Vedvik, Kristian Bekkevold, Anette Vedvik, Nils Vedvik

Per 31. desember 2016 bestod BKM Tønsberg 715 medlemmer, en økning på 54 fra 2015. Økningen skyldes 42 innflyttere og 12 nyfødte barn.

  • 218 barn mellom 0 og 12 år.
  • 174 ungdom mellom 13 og 25 år.
  • 270 voksne mellom 26 og 59 år.
  • 53 eldre over 60 år.