Derfor er vi med å gi

Virksomheten i BKM Tønsberg har helt siden starten vært basert på frivillighet. Vi opplever gang på gang at vi når våre økonomiske mål – det er ingen tvil om at det er en enorm giverglede blant medlemmene. Hva er det som engasjerer medlemmene i BKM Tønsberg til å bruke så mye tid og ressurser på menigheten?

En felles visjon

BKM Tønsberg har store visjoner for barnas oppvekstsvilkår. Medlemmenes bidrag av ressurser og tid har ført til at kvaliteten på fasilitetene og tilbudene for barn og unge har økt betraktelig, spesielt de siste ti årene.

I dag opplever vi en stor tilvekst og et høyt aktivitetsnivå i menigheten i Tønsberg. Skal vi klare å ivareta standarden for den oppvoksende generasjonen, kreves det at vi tenker langsiktig og setter høye økonomiske mål. Vi ønsker å tilrettelegge lokalt i BKM Tønsberg, men like viktig for menigheten er det å bidra sentralt på utbyggingen av vårt misjonssenter på Brunstad. Her samles medlemmer fra hele verden for å høre menighetens budskap, og veldig mange av medlemmene fra Tønsberg har boenhet og tilbringer mye tid på Brunstad.

Motiveres av barna

For Ingrid og Johannes Hauptmann i BKM Tønsberg er barna Emeline (4,5), John Levi (3) og Anniken (1,5) en viktig motivasjon for å være med å bidra både med tanke på BKM Tønsbergs lokale konferansesenter, Jarlsberg, og Brunstad.

– Barna gleder seg alltid til søndag for da vet de at de skal på Jarlsberg. På Jarlsberg samles vi til møter, torsdagsbarnehage og fester. Og det tilbyes mange aktiviteter som fotball og AK som barna kan være med på når de blir eldre, sier Ingrid.

Hun er selv oppvokst med boenhet på Brunstad og forteller at det har betydd mye å ha en plass der. Det ønsker hun også for sine barn. Nå som hun og søsknene har blitt voksne og fått egne familier, blir det imidlertid for trangt i den lille hytta. Derfor har Ingrid og Johannes kjøpt bruksrett i boenhet som er under bygging på Brunstad nå.

– Jeg kjenner en veldig glede av å være med. Vi gleder oss veldig til at utbyggelsen er ferdig, sier Ingrid.

Innsamlingsaksjon skaper engasjement

BKM Tønsberg har siden 2010 jobbet målrettet med Golden Heart. Spareplanen går ut på å bygge opp egenkapital og bidra med midler til utbygging på Brunstad.

BCC har stadig nye og kreative tiltak for å inspirere og motivere medlemmene i alle lokalmenighetene til å gi. Og i 2016 ble det lansert en innsamlingsaksjon som også BKM Tønsberg er en del av.

Aksjonen har skapt bredt engasjement blant medlemmene i BKM Tønsberg. Vi har arrangert jevnlige aksjonsfester med status og oppdateringer av våre økonomiske mål og delmål. En gang i måneden kan alle menighetene følge med på TV-programmet Brunstad Magasinet som tar opp statusen på overordnet nivå. Vi har engasjert hverandre til å gi ved å konkurrere mot hverandre og heie på hverandre. Givergleden har vært stor og innsamlingsaksjonen har gått over all forventing. Per 31. desember 2016 har BKM Tønsberg lånt ut cirka 19 millioner til Brunstad Stiftelsen.

Kjernen i innsamlingsaksjonen og den langsiktige spareplanen er nettopp å gi medlemmene et godt tilbud også i fremtiden.