Åpenhet og inkludering i fokus

inkludering

BKM Tønsberg ønsker å møte nye medlemmer med åpenhet, kjærlighet og respekt.

BKM Tønsberg har hatt en stor tilvekst de siste årene både fra inn- og utland. I 2015 opplevde menigheten en vekst på 4,7 prosent, der halvparten av økningen skyldtes innflyttere.  

Den viktigste grunnen er menighetens sentrale beliggenhet med tanke på Brunstad i Melsomvik, det verdenomspennende misjonssenteret til Brunstad Christian Church (BCC). Brunstad er under utbygging og dette har skapt nye arbeidsplasser.  Mange nyansatte har valgt å knytte seg til BKM Tønsberg som er Brunstads nærmeste lokalmenighet.

Det har alltid vært viktig for BKM Tønsberg at medlemmene opplever en åpen favn hvor de kjenner at kjærlighet og respekt råder, uansett hvor de er fra. I 2015 har likevel inkludering og åpenhet vært et område menigheten har fokusert ekstra på, og det har blitt satt i gang flere tiltak for at nye medlemmer skal få muligheten til å føle seg inkludert i fellesskapet.

Fra Usselo til Tønsberg

Ekteparet Martijn og Wilma Geels, og deres tre barn, er noen av de som har kommet til Tønsberg i løpet av de siste årene. Familien flyttet fra Usselo til Tønsberg i 2014, etter at Nederland ble hardt rammet av finanskrisen. De grep sjansen da Martijn fikk et jobbtilbud på Revetal.

familien-geels
FØLER SEG INKLUDERT: Martijn og Wilma og barna Christalynn (foran fra venstre), Lovita og Fabian kom til Tønsberg i 2014.                 Foto: Louise Samnøy

Wilma er døv og det har dermed vært ekstra vanskelig med et nytt språk. Likevel føler familien seg inkludert i BKM Tønsberg.

– Vi føler oss veldig hjemme her. For Wilma er det noen utfordringer med språket, men for barna går norsken veldig greit, og de har fått mange nye venner. De elsker å være på søndagsskolen, og synes det er trist de søndagene det ikke er noe, sier Martijn.

Tiltak dette året

BKM Tønsberg oppfordrer nye medlemmer til å delta på lokalmenighetens aktiviteter og arrangementer. Aktivitetsklubben, ungdoms- og søndagsmøtene er blant noen av sammenkomstene som er med på å skape relasjoner og vennskap.

Nytt for 2015 er at lokalmenigheten har blitt delt i dugnadslag etter hvor medlemmene bor, slik at de som bor på samme området er på samme lag. På den måten har medlemmene muligheten til å bli kjent i mindre grupper. Det har bidratt til at medlemmene knyttet vennskapsbånd på tvers av nasjonalitet og alder.

I november ble det arrangert en innflytterfest der nye og etablerte medlemmer var invitert. Martijn og Wilma Geels er med både på dugnadslag, og var med på innflytterfesten. Ekteparet er imponert over innsatsen som legges ned fra menighetens side.

– Innflytterfesten var en vellykket kveld med mat fra mange forskjellige land. Jeg hadde inntrykk av at de ansvarlige hadde brukt mye tid på det, sier Martijn.

Fellesskap og tilhørighet

tilhorighet

Følelsen av tilhørighet er betydningsfull, derfor må det skapes relasjoner. Selv om kollektive tiltak kan være en god start på vennskapsbånd, skapes  gode relasjoner mellom enkeltindivider. Det er den enkeltes holdninger som gjør et fellesskap godt og tillitsfullt.

BKM Tønsberg er en del av et internasjonalt fellesskap bygget på BCCs kristne budskap. En viktig del av dette budskapet er å møte mennesker med respekt, godhet og barmhjertighet.