Fremtiden er lys!

jbg1

BKM Tønsberg har også i 2015 hatt en sunn og god økonomi. Styret for BKM Tønsberg
har gjennom året fortsatt å holde fokus på sparing til fremtidige prosjekter, forvaltning av
menighetens eiendom og midler slik at de fremmer menighetens virksomhet på en sunn,
bærekraftig og fremtidsrettet måte.

Vi opplever sterk vekst i medlemstallet noe som skyldes både naturlig tilvekst og
tilflytting. Flere som har sin arbeidsplass i et av selskapene på Brunstad velger å knytte
seg til menigheten i Tønsberg.

Regnskapsåret 2015 ble avsluttet med følgende nøkkeltall:

Inntekter/Gaver 9.394.294
Kostnader 32.525.647
Finanskostnad og –inntekt -66.651
Resultat -18.919.968

Det negative resultatet var planlagt og henger sammen med vedtaket som ble fattet på
det ekstraordinære årsmøtet 18. november 2012 om å gi en gave til Brunstad Christian
Church. Gaven på kr 27.000.000,- er oppspart over tid, men ble gitt og bokført som en
kostnad i 2015.

Styret for BKM Tønsberg opplever at den store oppslutningen om sparing til fremtidige
prosjekter som fremmer menighetens virksomhet fremdeles som økende. Menighetens
medlemmer har blant annet tatt initiativ til en idé-prosess for hvordan og hvilke prosjekter
som bør prioriteres i fremtiden. Slagordet for prosessen er «Best mulig for flest mulig».
Dette lover godt for fremtiden.

30. juni 2016

Nils Vedvik, Styrets leder