BKM Tønsberg er en lokalmenighet av Brunstad Christian Church (BCC) som er et internasjonalt kristent trossamfunn. Per 31. desember 2014 hadde BKM Tønsberg 650 medlemmer, en økning på 44 fra 2013. Nye verdensborgere stod for 30 % av veksten mens 70 % skyldes tilflyttere og nye medlemmer. Medlemmene fordeler seg slik:

Trosoppbyggelse og samlinger

img_6440

Trosoppbyggelse er menighetens hovedvirksomhet og BKM Tønsberg har fellessamlinger på menighetsstedet Jarlsberg omtrent hver søndag. Etter møtene blir de fleste igjen og bruker dagen til trivsel og fellesskap, ofte med bespisning og forskjellige aktiviteter for barn og unge.

Jarlsberg
Menigheten har ingen fastsatte regler som styrer møtene, og det er frihet til å delta med vitnesbyrd, bønn, sang, musikk og film. Mange medlemmer, uavhengig av alder og kjønn, tar på seg ansvar og oppgaver i forbindelse med menighetens trosoppbyggelse, ut ifra interesser, evner og ressurser. Alle disse aktivitetene skaper mye trivsel og samhold blant deltakerne, og bidrar til å knytte sterke bånd mellom dem.

2014_0906_Sverre-Riksfjord_70årsfest_dmv08
BKM Tønsberg er forankret i samme overbevisning og lære som Johan Oscar Smith (1871 – 1943) sto for. Han forkynte syndsforlatelse ved tro alene og en personlig utvikling i kristenlivet som Bibelen kaller helliggjørelse, ved troens lydighet. Hans store kjærlighet og omsorg for barn og unge var helt eksemplarisk og danner grunnlaget for det spesielle fokuset menigheten har på virksomheten for sine yngre medlemmer.

begravelse-mor31

BKM Tønsberg feirer alle offentlige høytider og har ofte fester og sammenkomster i disse anledninger. Menigheten har vigselsrett og avholder vielser og brylluper. I 2014 ble 5 brudepar viet i regi av BKM Tønsberg. Menighetens forstander forretter også i begravelser og det ble holdt 2 verdige begravelser og minnesamvær på Jarlsberg i 2014.

 

Barneaktiviteter

 

 – Torsdagsbarnehagen for barn mellom 0 og 6 år

2013_0329_Paaskestevne_32dmv

Én dag i uka er det anledning for alle som har barn under skolealderen å møtes til felles lek og samvær på Jarlsberg. Barnehagen drives på frivillig basis og er åpen fra 10:00 til 15:00. Det blir i all hovedsak lagt opp til fri lek for barna og sosialt samvær for de voksne. Barna blir godt kjent og lærer å vise hensyn og ta vare på hverandre.

 – Søndagsskole for barn mellom 3 og 12 år

173

Parallelt med søndagsmøtene er det søndagsskole for barna. Barna er delt opp i to aldersgrupper. Bibelfortellingene blir formidlet på en levende måte og blir tilpasset aldersgruppene. Aktuelle problemstillinger som berører barn som mobbing, vennskap, empati og respekt blir også tatt med. Barna får mulighet til å bli kjent med Jesus og troen på Gud, og hvordan den kan brukes i deres daglige liv. Etter søndagsskolen blir det organisert forskjellige aktiviteter for barna.

 – Aktivitetsklubben for barn og unge mellom 8 og 13 år

2013_0418_AK_oslo_05

Aktivitetsklubben er en frivillig barne- og ungdomsforening knyttet til BCC og har et bredt aktivitetstilbud for barn og ungdom. Aktivitetsklubbens mål er å gi barn og ungdom mulighet til å drive med forskjellige aktiviteter ut fra ønsker og behov, innenfor gode og trygge rammer. Lokallaget til BKM Tønsberg er et svært populært tiltak og drives av litt eldre ungdommer som ønsker å gjøre noe for de yngre. Hver tirsdag blir det organisert forskjellige aktiviteter som lek, sport, underholdning, friluftsliv osv.

 

Ungdomsaktiviteter

 

 – Ungdomsmøter

2013_Bibelkonkurransen_01

 

Hver fredags kveld arrangerer BKM Tønsberg ungdomstreff på Jarlsberg. Dette er en veldig populær aktivitet som samler ca. 150 ungdommer mellom 13 og 36 år hver gang. Etter et kort oppbyggelsesmøte blir det servert snacks og is, og forskjellige aktiviteter blir satt i gang.

 – U-18 for ungdom mellom 13 og 18 år

2013_0919_Skogrydding_01dmv

BKM Tønsberg har et lag som kalles U-18. Her blir det tilrettelagt forskjellige lette praktiske gjøremål for unge som ønsker å delta på en aktivitet eller å arbeide med et eller annet.  Selv om oppmøtet er helt frivillig er tiltaket veldig populært, da de unge opplever mye trivsel og arbeidsglede i teamet. Oppgavene har bestått av bilvask, dekkskifte, vedlikeholdsarbeid av menighetsstedet, vedproduksjon, barnepass, åpen kafé osv. Dette er også motivasjonsarbeid hvor de som deltar får en tur eller en happening som premie.

 – Trosopplæring for 15-åringer

b ibel

 

BKM Tønsberg har et tilbud om trosopplæring til alle ungdommer som går i 9. klasse. I 2014 var det 15 ungdommer som takket ja til dette tilbudet hvor de blir undervist i vårt trosgrunnlag og historie. I tillegg arbeides det for å få fram i ungdommen gode og positive livsverdier. Trosopplæringen avsluttes med en stor fest i mai hvor de unge blir feiret av hele menigheten i BKM Tønsberg.

 

Senioraktiviteter

 

 – Seniortreff

dscf6469-1000x750

Omtrent én gang i måneden er det seniortreff på Jarlsberg, lagt til rette av frivillige medlemmer fra yngre årsklasser. Et godt måltid serveres, og det er sanger, musikk-innslag, artige konkurranser eller noen forteller fra en reise. Aller først er det oppbyggelse med Guds ord. Gjennom slike samvær kan seniorene gjensidig oppmuntre, styrke og oppgløde hverandre til å være ivrig med i menighetens arbeid, ikke minst gjennom forbønn for barna og de unge.

 

 – Turer og besøk

2013_0612_Seniortreff_Horten_02

Noen ganger får seniorene på Jarlsberg besøk av seniorgrupper fra andre menigheter tilknyttet BKM, i geografisk nærhet til Tønsberg, eller de reiser på besøk til disse. Slik utveksling skaper mye hygge og glede, og båndene mellom seniorene i menighetene holder seg sterke.