Vi ruller videre!

Forvaltning av BKM Tønsberg sin eiendom og midler er styrets hovedfokus. Målet vårt er alltid å fremme menighetens virksomhet på en sunn og bærekraftig måte. BKM Tønsberg er gjenstand for sterk vekst i medlemstallet, noe som underbygger viktigheten av å opparbeide en god og solid økonomi. Derfor har BKM Tønsberg videreført den systematiske og langsiktige sparingen – «Golden Heart» – for å bygge opp egenkapital til fremtidige prosjekter.

Her kan du lese mer om «Golden Heart» i BKM Tønsberg.

Styret består av 2 kvinner og 3 menn. Styret har fokus på likestilling ved tildeling av verv og oppgaver i organisasjonen. Alle beslutninger tas med enstemmighet.

7. mai avholdt vi årsmøte. I årsmøtet ble regnskapet for 2014 og budsjettet for 2015 gjennomgått og godkjent. Endringer i vedtektene ble også gjennomgått og godkjent. Det var ca. 150 medlemmer til stede på årsmøtet.

Det regnskapsmessige resultatet i 2014 viser en vesentlig reduksjon sammenliknet med 2013, selv om inntektene i samme periode har økt fra 9,3 MNOK til 12,7 MNOK. Denne reduksjonen skyldes at vi har gjennomført regnskapsmessige avskrivninger på bygningsmassen på 11,8 MNOK.

Her kan du lese mer om regnskapet for BKM Tønsberg i 2014.
Medlemmenes engasjement for vår økonomisk planlegging er stort og økende. Derfor ruller den systematiske og langsiktige sparingen av egenkapitalen videre.

Nils Vedvik
Styrets leder, BKM Tønsberg

Styremedlemmer

Kristian Bekkevold
Thorbjørn Vedvik
Janne Joranger Vedvik
Anette Vedvik

Nils Vedvik