Golden Heart

«Golden Heart» er navnet på spareplanen fremmet av BCC og etablert i BKM Tønsberg i 2012.

Vi opplever at medlemstallet vårt vokser for hvert år, blant annet fordi barna og ungdommen vår trives og ønsker selv å bli aktive medlemmer når de vokser til. Vi ser derfor at det i fremtiden vil bli behov for å videreutvikle våre aktiviteter, ikke minst innen barne- og ungdomsarbeidet. Spareplanen «Golden Heart» tar sikte på å bygge opp en sterk egenkapital slik at framtidige prosjekter alltid kan finansieres med minst 50 % egenkapital.

Styret er opptatt av at alt skal skje frivillig, og derfor var forutsetningen for å innføre denne spareplanen, at våre medlemmer selv ønsket å være med på et slikt løft. Det viste seg å bli full oppslutning om Golden Heart og i løpet av året 2014 har vi sett en større giverglede og entusiasme enn noensinne! Vi opplever at våre medlemmer ønsker den tryggheten en god og langsiktig økonomiplan gir, slik at de kan sikre kommende generasjoner gode rammebetingelser for videre virksomhet. Når vi ser en slik begeistring og giverglede, skjønner vi at «Golden Heart» har truffet alles hjerter!