Trosopplæring

 

2013_0514_Lesefest_01

BKM Tønsberg har tidligere hatt et tilbud om trosopplæring til alle ungdommer som går i 10. klasse. Fra og med 2013 blir trosopplæringen et tilbud til alle som går i 9. klasse, slik at det i år ble undervist for både 9. og 10. klassinger.

19 ungdommer mellom 14 og 16 år deltok i 2013 i denne opplæringen. De ble undervist i BCCs trosgrunnlag og historie og det ble også arbeidet for å få fram i ungdommen gode og positive livsverdier.

Oppmøtet var så å si fulltallig hver gang, og deltakerne uttrykte at samlingene var interessante og lærerike. Som høydepunkter trakk ungdommen fram kvelden de var på vårt eget historiesenter, DKM Forums senter på Brunstad, og da de var på et privat besøk og fikk høre om Israel og de siste tider.

Trosopplæringen ble avsluttet med en stor felles fest i mai.