Sunn økonomi og god bærekraft

BKM Tønsberg har også i 2013 hatt en sunn og god økonomi. Styret for BKM Tønsberg har gjennom året fokusert på sparing til fremtidige prosjekter, forvaltning av menighetens eiendom og midler slik at de fremmer menighetens virksomhet på en sunn og bærekraftig måte.

Alle styrebeslutninger tas med enstemmighet og 2. juni avholdt vi årsmøte. I årsmøtet ble regnskapet for 2013 og budsjettet for 2014 gjennomgått og godkjent. Det var ca. 110 medlemmer til stede på årsmøtet.

Representanter fra styret og andre personer med nøkkelroller i BKM Tønsberg var på fagseminar i regi av BCC i november. Temaene på seminaret var blant annet ledelse og dugnadsorganisering.

Resultatet i 2013 ble på kr 6 513 749 og har økt med 30 % sammenliknet med resultatet i 2012. Resultatet er overført til egenkapitalen.

Regnskapsåret 2013 ble avsluttet med følgende nøkkeltall:

 

  • Inntekter/Gaver                                     9 133 052
  • Kostnader                                             2 246 350
  • Finanskostnad og – inntekt                    -372 953
  • Resultat                                                6 513 749

Styret for BKM Tønsberg opplever at den store oppslutningen om sparing til fremtidige prosjekter som fremmer menighetens virksomhet er økende.

Nils Vedvik
styrets leder, BKM Tønsberg