Seniortreff

 

BKM Tønsberg har hatt syv samlinger for seniormedlemmer i 2013. Til to av disse var det invitert gjester, i mars kom seniorer fra BKM Østfold og i mai seniorer fra BKM Eiker. Det har vært arrangert tre turer: I juni til Horten, i september til Østfold og i november til Eiker. I mai var seniorene fra Tønsberg i Forum på Brunstad. De er takknemlige for at det er blitt laget et slikt medium som kan formidle menighetens historie.

Samværene inneholder festmåltider, gode samtaler rundt bordet, og innslag av musikk/sang og morsomme konkurranser. Noen ganger er det omvisninger på de forskjellige menighetenes lokaler.  I 2013 kunne seniorene glede seg over å bli nærmere kjent med Fredfoss, Eiker. Det ga ettertanke å få være på det stedet som er knyttet så nært opp mot Hans Nilsen Hauge og alt det han sto for.

Det har vært et allsidig og godt år for seniorene. Besøk fra og turer til andre menigheter skaper trivsel og glede. Samværene gir rik anledning til å dele Guds ord, til å oppbygge hverandre, og inspirere hverandre til tro og begeistring.

 

2014_0611_Seniortreff_002dmv