Respekt og likeverd 

 

110313_Søstrestevne_84dmv

Verv og ansvar i BKM Tønsberg fordeler seg tilnærmet likt på kvinner og menn. Verv og ansvar fåes uavhengig av sosial eller sivil status eller etnisitet. Våre medlemmer kommer fra forskjellige samfunnslag og mange land og kulturer, og dette mangfoldet ser vi på som en berikelse for fellesskapet vårt.

Ved å være en del av det internasjonale Brunstad Christian Church, får våre medlemmer også betydelig innsikt i ulike språk og kulturer:

  • På BCCs internasjonale stevner møter de mennesker i alle aldre fra alle verdensdeler
  • BCCs TV-sendinger har innslag fra menigheter og medlemmer rundt om i verden
  • Via BCCs utvekslingsprogram STEP (Student Training Educational Program) har mange ungdommer fra BKM Tønsberg reist til forskjellige steder over hele verden, og bidratt med sin tid og sine krefter i et livskraftig flerkulturelt fellesskap. Disse relasjonene har også satt sitt preg på BKM Tønsberg.