Møter og samlinger

2013_Aksjonsmøte_01dmv

I 2013 ble det holdt evangeliske møter i BKM Tønsberg hver søndag, unntatt i sommermånedene. Gjennomsnittlig oppmøte var 350 medlemmer. Møtene gir en åndelig veiledning til et godt og aktivt kristenliv. Voksne og ungdom deltar fritt med taler, vitnesbyrd, sang og musikk. Etter møtene blir de fleste igjen og opplever det gode fellesskapet i en uformell setting, mens de nyter mat og drikke som serveres fra kaffebaren i den store foajéen.

130331_Paaskestevne_30dmv

BKM Tønsberg feirer både nasjonale og kristne høytider. Vi har ofte arrangementer på disse dagene, enten lokalt i Tønsberg eller på vårt konferansesenter Brunstad.
Det ble holdt årsmøte for alle medlemmene over 18 år, i juni 2013.

2013_0914_Bryllup_Tønsberg_01

BKM Tønsberg har ved forstander vigselsrett i Vestfold fylke og foretok i 2013 fire vielser. Vielser gjennomføres i henhold til BCC’s vielsesritual.

Det ble også arrangert:

  • Tre bryllupsfester
  • Et minnesamvær etter en begravelse
  • En 17. mai fest
  • Et julebord for medlemmene
  • Et julemøte på julaften
  • En juletrefest
  • Seks inspirasjonsfester med fokus på spareplanen

Både faste møter, uformelt samvær og festligheter skaper trivsel og samhold blant deltakerne, og bidrar i stor grad til å knytte sterkere bånd mellom medlemmene og på tvers av generasjonene.

 

2013_1223_Juletrefest_06

 

 

2013_0214_Konsert_Tønsberg_01