BKM Tønsberg

BKM Tønsberg er en lokalmenighet av Brunstad Christian Church som er et internasjonalt kristent trossamfunn. Per 31. desember 2013 hadde BKM Tønsberg 606 medlemmer, en økning på 18 fra 2012. bkm-tønsberg-grafAv disse var det:

 • 165 barn mellom 0 og 12 år
 • 177 ungdom mellom 13 og 25 år
 • 219 voksne mellom 26 og 59 år
 • 45 voksne over 60 år

Styret

130528_BKM Styre_dmv04

Styret for BKM Tønsberg består av:

Styreleder

 • Nils Vedvik, 46 år, sikkerhetsansvarlig

Styremedlemmer

 • Anette Ditlefsen Vedvik, 39 år, IKT-systemforvalter
 • Janne Joranger Vedvik, 28 år, regnskapskonsulent
 • Kristian Bekkevold, 53 år, byggmester
 • Thorbjørn Vedvik, 44 år, driftsleder

Varamedlemmer

 • Edel Myhre, 43 år, student
 • Magne Olsen, 43 år, takstmann

Styret velges av årsmøtet for BKM Tønsberg.