2013 – et aktivt og godt år for BKM Tønsberg

2013 har vært preget av stor engasjement og begeistring blant medlemmene våre, og det har vært stor oppslutning og deltakelse på våre aktiviteter som møter, fester, dugnad og andre begivenheter.

Brunstad Kristelige Menighet Tønsberg (BKM Tønsberg) har sitt aktivitetssenter ved Jarlsberg Flyplass. Vi er organisert som en lokal forening knyttet til Brunstad Christian Church (BCC) sentralt. BKM Tønsberg er forankret i samme overbevisning og lære som Johan Oscar Smith [1871 – 1943] stod for. Han forkynte syndsforlatelse ved tro alene, og en personlig utvikling i kristenlivet som Bibelen kaller helliggjørelse, ved troens lydighet.

BKM Tønsberg er forankret i samme overbevisning og lære som Johan Oscar Smith stod for.

Johan Oscar Smith var dessuten svært opptatt av barnas og ungdommens trivsel, og hadde oppriktig omsorg og kjærlighet for dem. Denne arven har vi tatt med oss videre i BKM Tønsberg og derfor har også mange av våre aktiviteter i 2013 vært spesielt rettet mot barn og ungdom. Ved å gi dem gode opplevelser og plante gode verdier i livene deres, ønsker vi at de selv kan få troen på et lykkelig liv og utvikle seg som kristen.  I tillegg ser vi at alle disse aktivitetene involverer de fleste og skaper samfunn og bånd på tvers av generasjoner.

Vi ønsker med denne årsrapporten å gi et bilde av virksomheten i BKM Tønsberg, en virksomhet som startet i 1920 og har utviklet seg på mange plan fram til i dag.

Kristian Bekkevold
Forstander BKM Tønsberg