Barneaktiviteter

Søndagsskole

2014_0708_Sommerstevnet 1_051dmv

Vi ser det som viktig å formidle bibelfortellingene videre til våre barn og unge, kanskje enda viktigere nå som kristendommen har mindre plass i skolen. På søndagsskolen sørger vi for at barna får med seg de viktigste bibelhistoriene og betydningene av dem. Barna får mulighet til å bli kjent med Jesus og troen på Gud.

Samtidig som søndagsmøtene ble avholdt, var det søndagsskole for barna. Disse var delt opp i to grupper:

 • Barn i alderen 3 – 7 år
 • Barn i alderen 8 – 12 år

Søndagsskolegruppene starter med en bibelhistorie som ofte blir fortalt med hjelp fra barna i form av dramatisering og sang. Begge gruppene bruker også PowerPoint presentasjoner, filmer og tavletegning. Deretter har barna tegnet, klippet og limt omkring temaet, og hatt små konkurranser og quiz. Barna deltar aktivt og undervises på en måte hvor de deltar mye i undervisningen. De har av og til hatt søndagsskole og lek ute når været har tillatt det.

Aktivitetsklubben

2013_0611_AK_Gransætra_08

Aktivitetsklubben er BCCs barne- og ungdomsforening, en frivillig forening med et bredt aktivitetstilbud for barn og ungdom.Aktivitetsklubbens mål er å kunne bidra til at barn og ungdom gis mulighet til å drive med mange forskjellige og positive aktiviteter ut fra sine ønsker og behov, innenfor gode og trygge rammer.

I Tønsberg finnes det et lokallag av Aktivitetsklubben, og i 2013 kunne vi registrere at de fleste av våre medlemmer mellom 6 og 18 år var deltakende medlemmer i aktivitetsklubben (som vi ofte bare kaller AK).

Aktivitetene drives av ungdommer fra 18 til 26 år som ønsker å gjøre noe for de yngre og formidle gode verdier og normer. Hver tirsdag ble det organisert forskjellige aktiviteter som lek, sport, underholdning, friluftsliv, hobby med mer. Av og til ble det gjort noe utenom det vanlige slik som:

 • Karneval i februar
 • Felles AK med leker og et stort dessertbord i mars
 • AK-tur for jentene til Ål i Hallingdal med tema «Ville Vesten» i mai
 • AK-tur for guttene til Telemark med tema «Olympia» i mai
 • Felles AK-avslutningsfest i juni på Gransetra i Andebu med tema «politi og røvere»
 • AK-oppstart på Gransetra i Andebu med tema «Outdoor Challenge»
 • Felles AK-festkveld i oktober
 • Felles AK-avslutningsfest i desember

 

2013_0510_AK_1

 

Onsdagsbarnehagen

Én dag i uka har ca. 10 mødre og 15-20 barn i alderen 0-6 år møtt opp i egne lokaler på Jarlsberg konferansesenter til felles lek og samvær. Barnehagen drives på frivillig basis og er åpen fra 10:00 til 15:00. Det blir som oftest lagt opp til fri lek for barna og sosialt samvær for de voksne. Barna blir godt kjent og lærer å vise hensyn og ta vare på hverandre. Foreldrene og barna kom fra kommunene Tønsberg, Stokke, Nøtterøy og Re.

2013_0329_Paaskestevne_32dmv

 

Det ble organisert ekstraordinære aktiviteter som:

 • Jule- og påskeverksted
 • Karneval
 • Sommeravslutning med en liten oppmerksomhet til dem som begynner på skolen
 • Strandturer
 • Ake- og skidager
 • Besøk på åpne bondegårder

 

2013_Barn_1