Et spennende år for BKM Tønsberg!

aarsrapport_bkmtonsberg_2012_web-500px2012 ble på mange måter et år med mye samvær i form av møter, fester, dugnad og andre begivenheter, som igjen har bidratt til mye trivsel på tvers av alder og livssituasjon. Medlemmenes engasjement og oppslutning om våre aktiviteter for å nå våre mål, viser at vedtatte planer og målsettinger er godt forankret i hele BKM Tønsberg.

Klikk her for å åpne årsrapporten som PDF (11 MB) i ny arkfane

Brunstad Kristelige Menighet Tønsberg (BKM Tønsberg) har sitt aktivitetssenter ved Jarlsberg Flyplass. Vi er organisert som en lokal forening knyttet til Brunstad Christian Church (BCC) sentralt. Tidligere het vi Den Kristelige Menighet Tønsberg (DKMT), og på folkemunne har vi i mange år blitt kalt “Smiths venner.

BKM Tønsberg er forankret i samme overbevisning og lære som Johan Oscar Smith [1871 – 1943] sto for. Han forkynte syndsforlatelse ved tro alene, og en personlig utvikling i kristenlivet som Bibelen kaller helliggjørelse, ved troens lydighet. Han hadde særlig omsorg for barn og unge og var oppmerksom på deres behov for lek og trivsel. Slik ble han på mange måter også en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Dette engasjementet står i dag sentralt i BKM Tønsberg og danner grunnlaget for et aktivt og ekte felleskap på tvers av generasjoner.

Når vi ser tilbake på alt som er blitt gjort og organisert i regi av BKM Tønsberg, er det ikke vanskelig å legge merke til at det aller meste dreier seg om aktiviteter, sammenkomster og festligheter som spesielt retter seg mot barn og ungdom. Dette er ingen tilfeldighet, da vi i stor grad har valgt å prioritere barne- og ungdomsarbeidet. Vi ønsker at alle våre verdifulle barn skal vokse opp og kjenne at de har en trygg og god barndom, og kjenne seg elsket. Og vi ønsker å støtte alle våre kjære ungdommer, vise dem godhet og forståelse i livets kanskje mest utfordrende periode. Derfor gjør vi alt vi kan for å gi dem sunne verdier og gode opplevelser, og hjelpe dem til å utvikle sitt personlige kristenliv.

Også våre seniorer har i 2012 hatt mange trivelige aktiviteter og samfunnsdager sammen. I tillegg har de vist begeistring og engasjement for mye av det som har foregått i BKM Tønsberg, noe som har inspirert oss alle.

Vi ønsker med denne årsrapporten å gi et bilde av virksomheten i BKM Tønsberg, en virksomhet som startet i 1920 og har utviklet seg på mange plan fram til i dag.

Kristian Bekkevold
Forstander BKM Tønsberg